Werkwijze

Matz Social Academy

Matz Social wil graag een brug slaan tussen het bedrijfsleven en kandidaten met een begeleidingsbehoefte. Je kunt hierbij denken aan o.a. statushouders en vso-/pro-leerlingen.

Wij werken samen met diverse bedrijven die onze missie ondersteunen door werkplekken beschikbaar te stellen en een signalerende functie aan te nemen.

Het traject

Kandidaten met een (intensieve) begeleidingsbehoefte kunnen aangemeld worden voor ons maatwerktraject. Dit traject duurt doorgaans 6 maanden met een mogelijkheid tot verlenging (max. 12 maanden). In deze periode bieden onze professionals zowel werk gerelateerde als individuele begeleiding.

Afhankelijk van de behoefte van de kandidaat wordt er een plan van aanpak opgesteld, zodat er te allen tijde passende begeleiding kan worden geboden. De opdrachtgever wordt hier nauw bij betrokken.

Het uiteindelijke doel is om de kandidaat goed voorbereid en duurzaam uit te laten stromen naar een betaalde baan naar keuze. Om dit doel te behalen, ondersteunen wij zowel de kandidaat als de werkgever en bieden wij een stukje nazorg voor beide partijen.

Mocht een betaalde baan niet haalbaar blijken, adviseren wij de opdrachtgever m.b.t. het vervolg en blijven wij waar nodig betrokken.

Nederlands

Türkçe

عربي

پښتو

Aanmeldprocedure

Kandidaten dienen aangemeld te worden door een consulent / opdrachtgever. Helaas kunnen kandidaten zichzelf dus niet rechtstreeks bij Matz Social aanmelden. 

Voor mensen met een begeleidingsbehoefte is er 'de leerroute' op onze academy. Voor hen die zonder (of met lichte) begeleiding direct aan de slag willen, is er bij Matz Jobs Office de werkroute. Welke route het best bij de kandidaten en werkgever past, zoeken we samen uit.

Ambulante begeleiding Wmo

Ons uitgangspunt is om de begeleidingsbehoefte grotendeels of geheel weg te nemen door de kandidaat op diverse leefgebieden zoveel mogelijk te stabiliseren of zelfredzaam te maken. 

Problemen op het gebied van relaties, financiën of psychische problematiek hebben doorgaans ook weerslag op het werk. Naast ‘coaching on the job’ bieden wij daarom bij complexe hulpvragen tevens persoonlijke begeleiding vanuit de Wmo (ZIN). 

De persoonlijk begeleider ondersteunt kandidaten in hun thuissituatie en dagelijks leven en heeft daarbij o.a. aandacht voor het zelfbeeld van de kandidaat, sociale relaties en dag-structuur. Daarnaast biedt deze begeleider handvatten m.b.t. de persoonlijke ontwikkeling; om zo de zelfredzaamheid van de kandidaat te bevorderen. De hulpvragen van de kandidaat zijn hierin doorslaggevend en waar nodig wordt het netwerk van de kandidaat betrokken.

Integrale werkwijze

Dankzij onze integrale werkwijze krijgen kandidaten niet te maken met verschillende instanties. Omdat zowel de jobcoach als de persoonlijk begeleider directe collega’s van elkaar zijn, kan er snel geschakeld worden en blijft het overzichtelijk voor de kandidaat, de hulpverlener en eventueel de werkgever.

Onze ambulante begeleiding kan zowel tijdens als los van ons traject worden aangeboden. Iedereen met behoefte aan ondersteuning om uitval te voorkomen is welkom bij Matz Social.

Matz Social overbrugt enerzijds afstanden tot de arbeidsmarkt door kandidaten een werkplek, opleiding, begeleiding en uitstroom te bieden. Anderzijds nemen we voor werkgevers die kansen willen bieden alle randzaken uit handen. Zo slaan wij een brug tussen werkgevers, kandidaten, hulpverleners en overheidsinstanties.

We nemen zowel werkgever als werknemer bij de hand. Voor onze kandidaten verzorgen we zowel een opleiding en persoonlijke begeleiding als een directe en toekomstige werkplek.

 

Voor werkgevers die onze kandidaten een kans geven, zorgen we dat onze kandidaten bekend raken met de bedrijfscultuur & -processen. Ook stimuleren we de gewenste werkethiek en verzorgen we de nodige communicatie met alle betrokken instanties.

We merken dat veel werkgevers best kansen willen bieden, een goed hart hebben en maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, maar niet goed weten hoe en/of tijd tekort komen. Wij ontzorgen hen in alle gemoeide processen.

 

Mensen met een ondersteuningsbehoefte, oftewel kandidaten, krijgen met veel instanties te maken, zien soms door de bomen het bos niet meer of worden van het kastje naar de muur gestuurd. Matz Social neemt een centrale positie in en ziet erop toe dat alle betrokken partijen op één lijn zitten. 

Mensen met een ondersteuningsbehoefte hebben vaak met veel instanties te maken die met elkaar, maar soms ook langs elkaar werken. Matz Social zorgt voor verbinding door alle actoren met elkaar in contact te brengen in het belang van de kandidaat. Zo verbinden we tegelijkertijd het bedrijfsleven met hulpverleners en de maatschappij.

Er zijn enerzijds veel gemotiveerde mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt die zichzelf graag nuttig maken en waardevol willen zijn.

 

Anderzijds zijn er tal van bedrijven die maatschappelijk betrokken te werk willen gaan, maar niet goed weten waar ze goede kandidaten kunnen vinden en welke begeleiding hen doet excelleren. Matz Social verzorgt een goede match en ontzorging.

Samenwerken doen we met onder andere