Werkwijze

Matz Social Academy

Matz Social wil graag een brug slaan tussen het bedrijfsleven en mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. We noemen hen ‘kandidaten’. Denk hierbij aan statushouders, Wajongers en leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs. 

Voor hen hebben wij de Matz Social Academy in het leven geroepen. Wanneer wij een kandidaat aannemen, gaat hij of zij samen met ons een traject in dat doorgaans een jaar duurt. Dit traject bestaat uit meerdere stappen, faciliteiten en fases die hiernaast overzichtelijk worden toegelicht. 

Het traject:

Wanneer een kandidaat zich aanmeldt of aangedragen wordt bij de Matz Social Academy, brengen wij allereerst in kaart wat zijn of haar competenties, doelen, beperkingen, hulpverlening en privé-situatie zijn. We stellen een plan op dat hier zo goed mogelijk op aansluit.

Mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt, oftewel kandidaten voor Matz Social, hebben vaak met meerdere hulpverleners of overheidsinstanties te maken. We gaan met hen in gesprek en centraliseren de hulpverlening, zodat iedereen op één lijn zit in het belang van de kandidaat. 

Wanneer wij een kandidaat aannemen, gaan wij van meet af aan een 3-1-1 constructie met hem of haar aan. Dit houdt in dat er 3 dagen gewerkt wordt op één van onze werkplekken waar continu de nodige begeleiding aanwezig is. Daarnaast lassen we 1 dag in voor een bijpassende opleiding en 1 dag voor het behandelen van privé-issues.

Gedurende ongeveer een jaar is de 3-1-1 constructie een stabiele basis voor onze kandidaten. In dit traject zorgen we dat de kandidaat in alle opzichten ‘werkfit’ wordt. We passen de benodigdheden daarvoor continu aan op de actuele situatie en onderzoeken daartoe samen wat hij of zij nodig heeft om te gedijen, gelukkig te zijn en te groeien.

Wanneer de kandidaat in onze beleving ‘werkfit’ is, kan hij of zij desgewenst uitstromen naar één van de organisaties in onze bedrijvencarrousel. Daar houdt ons werk echter niet op. We blijven de kandidaten ook bij zijn of haar nieuwe baan begeleiden en ondersteunen. Bovendien ontzorgen we tegelijkertijd de werkgever door ook alle documentatie en communicatie blijvend te verzorgen. 

Wij bieden werkgevers de ondersteuning die ze graag willen, maar nergens krijgen. We leren werkgevers om te gaan met de doelgroep en blijven ze daar desgewenst bij helpen.

Martin Kniest

Matz Social overbrugt enerzijds afstanden tot de arbeidsmarkt door kandidaten een werkplek, opleiding, begeleiding en uitstroom te bieden. Anderzijds nemen we voor werkgevers die kansen willen bieden alle randzaken uit handen. Zo slaan wij een brug tussen werkgevers, kandidaten, hulpverleners en overheidsinstanties.

We nemen zowel werkgever als werknemer bij de hand. Voor onze kandidaten verzorgen we zowel een opleiding en persoonlijke begeleiding als een directe en toekomstige werkplek.

 

Voor werkgevers die onze kandidaten een kans geven, zorgen we dat onze kandidaten bekend raken met de bedrijfscultuur & -processen. Ook stimuleren we de gewenste werkethiek en verzorgen we de nodige communicatie met alle betrokken instanties.

We merken dat veel werkgevers best kansen willen bieden, een goed hart hebben en maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, maar niet goed weten hoe en/of tijd tekort komen. Wij ontzorgen hen in alle gemoeide processen.

 

Mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt, oftewel kandidaten, krijgen met veel instanties te maken, zien soms door de bomen het bos niet meer of worden van het kastje naar de muur gestuurd. Matz Social neemt een centrale positie in en ziet erop toe dat alle betrokken partijen op één lijn zitten. 

Mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak met veel instanties te maken die met elkaar, maar soms ook langs elkaar werken. Matz Social zorgt voor verbinding door alle actoren met elkaar in contact te brengen in het belang van de kandidaat. Zo verbinden we tegelijkertijd het bedrijfsleven met hulpverleners en de maatschappij.

Er zijn enerzijds veel gemotiveerde mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt die zichzelf graag nuttig maken en waardevol willen zijn.

 

Anderzijds zijn er tal van bedrijven die maatschappelijk betrokken te werk willen gaan, maar niet goed weten waar ze goede kandidaten kunnen vinden en welke begeleiding hen doet excelleren. Matz Social verzorgt een goede match en ontzorging.

Samenwerken doen we met onder andere