Verhaal met impact

Sociaal ondernemerschap

Dit boek biedt je een nieuw perspectief op het gebied van sociaal ondernemerschap en het werken met mensen die een begeleidingsbehoefte hebben. Een afstand tot de arbeidsmarkt die meer dan overbrugbaar is. De documentaire ‘De Wasstraat’ heeft dit al laten zien en dit boek biedt jou handvatten en inspiratie om ook een verschil te (willen) maken.

Stigma doorbreken

Mensen vanuit de grond van je hart willen helpen, kan prima samen gaan met geld verdienen. Om goed overeind te blijven en echt het verschil te kunnen maken, is een zakelijke benadering essentieel. Een sociale onderneming heeft als uitgangspositie mensen willen helpen en blijft overeind door voldoende geld te verdienen. Dit boek bevat inspiratie en handvatten om een sociale onderneming tot een succes te maken.

Voorwoord Martin Kniest

Mijn hoop is dat dit boek jou een nieuw perspectief biedt. Een andere kijk op werken met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Een meer dan overbrugbare afstand welteverstaan. De documentaire heeft dit al prachtig in beeld gebracht, maar ook dit boek zal jou concrete handvatten en hopelijk veel inspiratie bieden om ook een verschil te willen maken.

Iedere keer opnieuw ga ik met ontzettend veel plezier naar mijn werk. Natuurlijk vanwege de leuke mensen op de werkvloer, maar ook omdat ik hier mijn eigen ideale wereld heb kunnen creëren. Een werkplek waar mensen gelijk zijn en respect hebben voor elkaar. Waar we, hoe idyllisch het ook klinkt, samen werken aan een mooiere wereld. Waar we elkaars verhaal kennen en waar ik de impact van mijn drijfveer constant voel en terugzie. Toen mij werd gevraagd of ik wilde meewerken aan dit boek dwaalden mijn gedachten af naar het prachtige nummer ‘De steen’ van Bram Vermeulen:

 

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
Het water gaat er anders dan voorheen
De stroom van een rivier hou je niet tegen
Het water vindt er altijd een weg omheen

 

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten
Ik leverde ’t bewijs van mijn bestaan
Omdat, door het verleggen van die eene steen
Het water nooit dezelfde weg zal gaan

Dit nummer verwoordt op treffende wijze waarom ik volmondig heb ingestemd. Ik wil een verschil maken. Het sociale domein vindt haar weg altijd, maar ik wil in haar rivier minstens een steen verlegd hebben. Een andere kijk bieden, die net even een andere stroming oplevert. Onnodige angsten en overkomelijke obstakels wegnemen. Ik wil werkgevers inspireren hun deuren open te zetten. Voor de circa 300.000 mensen die op dit moment aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan. Motivatie zou voor hen de enige voorwaarde moeten zijn. En het kan. Voor werkgevers zijn er tal van hulplijnen, no risk policies en subsidies om het mogelijk te maken.

Een verschil maken doe je in eerste instantie vanuit je hart. Vrijwel alle mensen in het sociale domein voelen een intrinsieke motivatie om mensen te helpen. Deze menselijke benadering is essentieel. Wat echter, veelal door externe factoren en opgelegde werkwijzen, niet altijd gebeurt, is het ‘probleem’ bij de kern aanpakken. Aan de ene kant zijn er de mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit Matz Social en haar ‘academy’ helpen we hen niet alleen met bijvoorbeeld inburgerings- of taalcursussen, maar brengen we ook eventuele psychische, financiële, familiaire en lichamelijke uitdagingen in kaart. Vervolgens nemen wij, namens hen, een centrale positie in tussen alle instanties waarmee zij te maken krijgen. We brengen ze met elkaar in contact, schakelen desnoods een tolk in en zorgen dat wederzijdse afspraken worden nagekomen.

 

Aan de andere kant zijn er de werkgevers die in meer of mindere mate opkijken tegen het werken met mensen die een zogeheten afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Velen zijn welwillend, maar zien ook veel beren op de weg. De ‘human-to-human’ benadering blijft hierbij essentieel, maar de in mijn eerdere werkleven opgedane ‘business-to-business’ ervaring komt eveneens goed van pas. Vanuit het perspectief van werkgevers brengen we ook alle uitdagingen, voordelen en benodigdheden in kaart. We nemen hen bij de hand, verzorgen alle randzaken en blijven tijdens de plaatsing van een kandidaat het aanspreekpunt voor alle betrokkenen. Door voor werkgevers alle mogelijke obstakels weg te nemen en kandidaten intussen verder op te leiden, creëren we duurzame dienstverbanden.

 

Laat ik voorop stellen dat ik absoluut geen deskundige ben in kaders, wet- en regelgeving. Gelukkig maar, want dan zou ik door de bril hebben gekeken die collega’s in de branche al decennialang op hebben. Een bril beslagen door beperkingen, waardoor de vele mogelijkheden vertroebelen. Ik heb hard moeten knokken om, met mijn compleet andere denkwijze, een plekje te bemachtigen in het sociale domein. Meer dan eens werd ik voor gek verklaard of met scheve ogen aangekeken. “Daar komt die commerciële cowboy even geld halen met zijn dikke auto en dure horloge” werd er in de wandelgangen over mij gezegd. Het heeft mij goed gedaan dat de documentaire laat zien dat ik m’n hart wel degelijk op de juiste plek heb zitten.

Wel wil ik gelijk van deze gelegenheid gebruik maken om een stigma te doorbreken. Mensen vanuit de grond van je hart willen helpen, kan prima samen gaan met geld verdienen. Het is niet vies om als organisatie in het sociale domein winst te maken. Sterker nog, om goed overeind te blijven en echt een verschil te kunnen maken, mag het aan een zakelijke benadering niet ontbreken. Het één gaat niet zonder het ander. Enerzijds zie ik bedrijven met het hart op de eerste plek en geld op twee het niet redden. Anderzijds zie ik ‘sociale’ bedrijven door de mand vallen die geld verdienen belangrijker vinden dan mensen helpen. Ik heb in mijn leven hoge pieken en diepe dalen gekend, maar ben met dat hart op de juiste plek door schade en schande wijs geworden. Heb absoluut niet de illusie dat ik de waarheid in pacht heb, maar ben wel trots op hetgeen ik de laatste jaren heb opgebouwd. En op de kans die ik daardoor nu krijg om mijn opgedane ervaring met jou te delen.

Kennelijk was de volledige route die ik bewandeld heb noodzakelijk om mijn roeping te vinden. En natuurlijk kwam alles in een stroomversnelling door ‘De Wasstraat’ en de gelijknamige documentaire. Ik ben Henk Koning dan ook dankbaar dat ik de naar zijn zoon vernoemde carwash kon overnemen en Sara Berghuis omdat zij het bedrijf dat ik ervan maakte onder de aandacht bracht van Beau van Erven Dorens. Mijn dank gaat uit naar hem, Kale Jakhals Producties en Human TV, waar ze net als wij de potentie van het format perfect aanvoelden.

 

Maar mijn allergrootste dank gaat toch echt uit naar mijn vrouw Jennifer. Zij is niet alleen mijn steun en toeverlaat, maar heeft me daarnaast alle ruimte geboden om zakelijk mijn eigen weg te vinden. Tegelijkertijd is ze samen met mij naar Deventer verhuisd en heeft ze daar onze lang gekoesterde droom verwezenlijkt door onze prachtige dochter op de wereld te zetten. Zo kwam 2021 in het teken van ‘geboorte’ te staan. Die van de documentaire, van Matz Social, van mijn roeping, maar bovenal van onze dochter May Rose, aan wie ik dit boek opdraag.

Tot slot wil ik jou bedanken voor het lezen van mijn voorwoord. Ik hoop oprecht dat er overal in Nederland mensen geïnspireerd raken en de handschoen oppakken. Dit boek zal jou voorzien van de nodige tips, trucs en handvatten daartoe. Wie in zijn of haar regio ook een verschil wil maken, nodig ik van harte uit om contact op te nemen via matzsocial.nl. Wat mij betreft verleggen we samen meerdere stenen in de rivier, opdat zoveel mogelijk mensen hun afstanden overbruggen.

 

Martin Kniest

Martin Kniest | Matz Social

"Het sociaal domein vindt haar weg altijd, maar ik wil in haar rivier minstens een steen verlegd hebben. Een andere kijk bieden, die net even een andere stroming oplevert. "

Martin Kniest
Naar aanleiding van het succes van ‘De Wasstraat’
Video afspelen
Maak kennis met de Washelden